תקנון אתר

הגדרות:
למען הסר ספק להלן הגדרות המונחים בתקנון זה :
חברת מזיג סטייל אונליין בע"מ ח.פ: 515845832 כתובת סמטת אהרון שלוש 9 תל אביב
האתר - אתר האינטרנט 
מוצרי האופנה והאקססוריז המוצגים באתר והם המוצעים למכירה לקהל הגולשים.
המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק.

מדיניות החלפת המוצרים היא על פי חוק:
תנאי החזר כספי
החזר כספי יינתן אך ורק לכרטיס האשראי שדרכו בוצעה העסקה המקורית באותם תנאי תשלומים, כרטיסי חיוב מיידי למינהם ותשלום במזומן ינתן זיכוי לאתר בלבד.
סכום ההחזר הינו זהה לסכום ששולם עבור הפריט בניכוי דמי השילוח ובניכוי של 5% מסכום ההזמנה ככתוב בחוק.

החלפת פריטים אשר נקנו במבצעי סוף עונה ניתן להחליף תוך 5 ימים עסקים בלבד מרגע קבלת ההזמנה.

ביטול עסקה מדיניות החזרת מוצריםהאמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
המזמין או המזמינה בלבד רשאים לבטל את ההזמנה במקרים הבאים :
ביטול עסקה טרם שליחת המוצר
ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר (עד 14 ימי עסקים לפריטים שאינם במבצע או בסוף עונה).
במקרים הנ"ל יהיה ניתן לבצע ביטול עסקה ומלוא הסכום יוחזר על פי זמני חברת האשראי ,
יובהר כי במקרה והמוצר כבר נשלח יופחת סכום עלות המשלוח מהסכום המוחזר ללקוח (במידה ולא נרכש בסייל).

הבהרה:

  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים ועדכונים בתקנון ובאתר מעת לעת על פי הצורך , לאור שדרוגים ושינויים שונים המבוצעים באתר וללא כל התראה מראש למשתמשי האתר
  • השימוש באתר הינו חופשי ונגיש ממחשבים , טאבלטים וסמארטפונים וכל כניסה לאתר מכל מכשיר ו או בדרך אחרת כלשהי מהווה הסכמת המשתמש לתקנון זה.

מידע כללי:
MAZIG הינו אתר אינטרנט (להלן "האתר") למכירת מוצרי אופנה ואקססוריז .
השימוש וההזמנה דרך האתר מותנה בהסכמה לכל הוראותיו ותנאיו,והמשתמש/ת מצהיר כי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה וידוע כי שימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאיו.
חברת א.מזיג סטיל  בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת לקהל לקוחותיה.
לידיעת משתמשי ומשתמשות האתר - עדכון האתר נעשה באופן תדיר על בסיס מלאי קיים אמנם ייתכנו שינויים ועיכובים בזמני העדכונים השותפים והאתר לא מתחייב לזמינותם המלאה של כל המוצרים ברגע נתון במלאי , אנו נדאג ליידע אותך במידה ומוצר שהוזמן לא קיים במלאי ונציע חלופות אפשריות .
כל המחירים באתר מופיעים גם על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים אליהם יתווסף מע"מ כחוק ודמי משלוח על פי מיקום ותעריף שנקבע בעת הרכישה .
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
הנהלת אתר MAZIG רשאית להציע באתר מבצעים מיוחדים, הטבות והנחות ושומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת מעת לעת .
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד וטאבלטים למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט בישראל ומחוץ לה , ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים דרכם ניתן לגלוש באתר .
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח\ה שנרשמה כל שימוש שהוא בלי הסכמת הלקוחה ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר אלא אם כן התקבל אישור מראש על ידי הלקוחה (הרשמה באמצעות פייסבוק , פרסום בפייסבוק תמורת הנחה ).
התקנון מתייחס ופונה לנשים וגברים כאחד.
צוות אתר MAZIG עושה כל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי לעיתים עשויים להופיע בתום לב אי אלו דיוקים במידע המוצג .
כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ כחוק, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
לאחר שנמסרו שהוזנו פרטים באתר בכל דרך שהיא משמע שניתנה הסכמת המזמינה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות , להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני ופייסבוק. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה,, מבצעים,קולקציות חדשות , עדכונים שונים וחידושים באתר.
על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. ידוע למזמין כי במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, אתר MAZIG לא יוכל להבטיח שהמוצרים שהוזמנו יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו אל MAZIG עקב פרטים לא נכונים שמולאו, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
במידה ולא תאושר עסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה בהתאם ותידרש למסור אמצעי תשלום חלופי.
אישור ההזמנה הסופי מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת זמינות המוצר במלאי , יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסויימים מוצר שהוזמן אזל במלאי למרות שלא צויין זאת באתר , במקרה זה תהייה זכאית הלקוחה להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'.
על המזמין או המזמינה באתר להיות מעל גיל 18 לפחות מבחינה משפטית לביצוע הזמנות באתר או באפליקציה , קטין רשאי לבצע הזמנה באתר בצירוף אישור אפוטרופוס בלבד.
החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז MAZIG שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את MAZIG ו/או את הנהלת האתר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
בכל מקרה לא תישא MAZIG באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
MAZIG אינו אחראי לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצר.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות.
, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
מדיניות משלוחים:

משלוח בעלות מוזלת עד בית הלקוחה יינתן בקניה מעל 399 שח
-לקוח שקיבל משלוח ומעוניין להחזיר את הסחורה יחוייב בתשלום דמי משלוח מלאים על הההחזרה
-בכל מקרה של ביטול עסקה הלקוח יישא בעלויות המשלוח.
- משלוח רגיל - משלוח אשר יגיע עד אליך עד 3 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה באתר = 29 ש"ח

-תשלום במזומן -אפשרות של תשלום במזומן לשליח תינתן אך ורק בהזמנה מעל ל 180₪
- איסוף עצמי - ניתן לבחור באפשרות זו ולהגיע לכתובת סמטת שלוש 9 תל אביב כשעתיים מרגע אישור ההזמנה.

משלוחים שיבוצעו בחודש נובמבר יגיעו עד 8 ימי עסקים.


החזרות
אפשרויות החזרה:
-באמצעות שירות המשלוחים שלנו בעלות משלוח רגיל.
החלפות
המקרה של החלפה על הלקוח ליצור קשר עם בית העסק באמצעות טלפון-0548080207, או באמצעי הקשר העומדים לרשותו דרך האתר (מייל וכו').

החלפת פריטים אשר נקנו במבצעי סוף עונה ניתן להחליף תוך 5 ימים עסקים בלבד מרגע קבלת ההזמנה.

תנאי החזר כספי
החזר כספי יינתן אך ורק לכרטיס האשראי שדרכו בוצעה העסקה המקורית באותם תנאי תשלומים .

כרטיסי חיוב מיידי למינהם ותשלום במזומן ינתן זיכוי לאתר בלבד.
סכום ההחזר הינו זהה לסכום ששולם עבור הפריט בניכוי דמי השילוח ובניכוי של 5% מסכום ההזמנה ככתוב בחוק.

סכום ההחזר הכספי זהה לזה ששולם עבור הפריט בניכוי דמי השילוח ובניכוי של 5% מסכום ההזמנה ככתוב בחוק

 החזר כספי יינתן עבור פריטים שנרכשו בזמן שלא עובר את ה-14 ימי עסקים מרגע קבלת הפריט ושלא בוצע בפריט שימוש ושלא נתלשה ממנו תוית המוצר

ביטול עסקה מדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.המזמין או המזמינה בלבד רשאים לבטל את ההזמנה במקרים הבאים :
ביטול עסקה טרם שליחת המוצר ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר (עד 14 ימי עסקים לפריטים שאינם במבצע או בסוף עונה).במקרים הנ"ל יהיה ניתן לבצע ביטול עסקה ומלוא הסכום יוחזר על פי זמני חברת האשראי ,יובהר כי במקרה והמוצר כבר נשלח יופחת סכום עלות המשלוח מהסכום המוחזר ללקוח (במידה ולא נרכש בסייל).


אישור קבלת תוכן פרסומי:
בהרשמה לאתר המשתמש מסכים לקבל מאיתנו מיילים פרסומיים וסמסים - sms , push notification מבצעים והנחות ייחודיות לחברים הרשומים במייל ובסמס וכן הודעות על מבצעים , הנחות , סייל שישלחו מעת לעת באמצעים האחרים המקובלים , במידה והמשתמש יחליט שלא לקבל את העדכונים השונים יפנה אלינו דרך דף צור הקשר באתר או לשירות הלקוחות ואנו נדאג להסירו מרשימת התפוצה .

במקרה של פריטים שנקנו במבצעי סוף עונה ניתן להחליפם תוך 5 ימים עסקים מרגע קבלת המשלוח

תשלום במזומן :

כאשר נמצאים בדף קופה ישנה אופציה לבחור לשלם במזומן לשליח.

 

מדיניות פרטיות
1. המזמין מוסר את הפרטים בעת ההזמנה בהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו לתנאי התקנון למחיר הפריט לרכישה ולתשלום.
2. מזיג אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי ומשתמשת בשירותי אבטחה המתקדמים ביותר בכדי לאפשר בטחון מלא על פרטי האשראי ולא תהייה אחראית על גניבה כזו או אחרת של פרטי אשראי בדרכים זדוניות.
3. מזיג עומדת בתקנים המחמירים ביותר של חברות הסליקה שהיא עובדת איתן.
4.הנהלת האתר לא תישא באחריות ונזק שיגרמו בעיכובים כאלה ואחרים אשר נבעו מכח עליון ומזג האויר העלולים לגרום לשיבושים במערכות האתר ובשירותי המשלוחים .
אפשרויות תשלום באתר :אפשרויות התשלום באתר עומדות בתקני האבטחה המחמירים ביותר והמאושרים על ידי חברות האשראי.

  • באמצעות כרטיס אשראי באופן מאובטח (ssl) ומאושר על ידי כל חברות האשראי.
  • תשלום באמצעות BIT
  • תשלום באמצעות Apple Pay
  • תשלום במזומן .

מזיג לא תעביר את פרטי לקוחותיה לצד ג', אלא אם הרשויות ידרשו זאת כחוק